Tehnologie

Utilizarea noilor tehnologii

Programul nostru educațional urmărește să încurajeze elevii să își dezvolte gândirea critică și creativă.

Pentru aceasta, am inclus noile tehnologii în toate aspectele programului școlar în scopul de a le oferi elevilor un nou mijloc de a găsi, de a analiza și de a prezenta informația, învățând totodată rolul pe care îl joacă tehnologia într-o lume din ce în ce mai globalizată.

Utilizarea și înțelegerea noilor tehnologii constituie un modul transversal, conținutul cursurilor expunându-i pe elevi la diversele tehnologii care constituie un instrument pentru consolidarea învățării.

căutare a informațiilor

La EFI, elevii își dezvoltă abilitățile de căutare a informațiilor. Mijloacele tehnologice le oferă elevilor un acces imediat la o multitudine de informații, iar noi îi învățăm cum să le filtreze. Elevii își folosesc apoi spiritul critic pentru a extrage informațiile de calitate. Încurajăm elevii să folosească tehnologia pentru a crea și prezenta conținutul cercetărilor lor. Aceștia își dezvoltă competențele necesare pentru a comunica într-o lume viitoare bazată total pe tehnologie.

muncă în echipă și de cooperare

Elevii au acces la o rețea informatică unde să partajeze fișiere și pot colabora la diverse proiecte, accentul punându-se pe noțiunile de muncă în echipă și de cooperare. De asemenea, profesorii folosesc rețeaua pentru a face schimb de informații cu elevii și ca suport pentru predarea la clasă.

  • Echiparea sălilor de clasă cu ecrane digitale
  • Cursuri de programare (codare)
  • Pregătirea pentru B2i
  • Săli de clasă și biblioteci conectate (fibră optică)
  • Utilizarea progresivă și rezonabilă a tabletelor începând cu CE1 (clasa I)

Începe-ți viitorul astăzi!

Sunt deschise înscrierile pentru anul școlar 2024-2025.