Grădiniță

Grădiniță EFI BUCUREȘTI

Grădinița îi primește pe elevii cu vârste cuprinse între 2 ani (TPS – grupa baby) și 5 ani (GS – grupa mare), într-o perioadă în care progresul și evoluția lor sunt deosebit de importante. Pentru mulți elevi de vârstă mică, grădinița este prima ocazie de a se integra într-un grup mare de copii pentru a experimenta lucruri noi.

Pe lângă franceză, care este prima limbă, EFI București a ales ca predarea englezei și românei să înceapă încă de la grădiniță, deoarece această perioadă este cea mai adecvată pentru învățarea rapidă a limbilor străine de către copiii mici. Elevii noștri de la grădiniță sunt astfel integrați într-un mediu multilingv și stimulator, în care profesorii le oferă sprijin personalizat.

Organizarea școlii

Organizarea școlii și programul grădiniței

  • Grupa baby: 2 ani
  • Grupa mică: 3 ani
  • Grupa mijlocie: 4 ani
  • Grupa mare: 5 ani

Organizarea săptămânii și a zilei

Orele se desfășoară pe parcursul a 9 jumătăți de zi pe săptămână:

  • 4 zile întregi: luni, marți, joi și vineri
  • 1 dimineață: miercuri

Pentru toate clasele, orele încep la 8h30 și se încheie la 16h00.

Orele din cursul dimineții de la grădiniță se încheie la 11h50 și sunt urmate de o pauză de prânz de 1h30. 

Pe parcursul zilei, sunt prevăzute două recreații, la ore ușor decalate față de cele pentru elevii din școala primară. Elevii de la grădiniță au propriul lor spațiu pentru recreere.

viziunea pedagogică

Obiective educaționale la grădiniță și viziunea pedagogică a EFI București

Misiunea principală a grădiniței este de a-i face pe copii să-și dorească să învețe, să devină autonomi și să își afirme personalitatea. La grădiniță, ei sunt învățați să aibă încredere în capacitatea lor de a învăța și de a reuși la școală.

Grădinița îl ajută pe copil să devină un elev capabil să interacționeze și să comunice cu ceilalți. În acest proces, se acordă o atenție deosebită dezvoltării abilităților sociale, emoționale și motrice: respectarea regulilor, încrederea în sine, concentrarea, motricitatea fizică și motricitatea fină etc.

programele școlare franceze pentru grădiniță

își dezvoltă

competențele lingvistice

își dezvoltă

competențele lingvistice descoperă scrisul prin intermediul gestului grafic

lucrează asupra

expresiei corporale

învață

bazele matematicii (să numere și să rezolve probleme)

își exprimă

curiozitatea față de lumea înconjurătoare

își dezvoltă

imaginația și creativitatea

modelul pedagogic

Acesta este spiritul în care EFI București și-a dezvoltat modelul pedagogic în care învățarea se bazează pe secvențe ludice și interactive (jocuri, cântece, rime, manevrarea obiectelor, puneri în scenă, vizite la muzeu etc.). Mai mult, pedagogia noastră pozitivă susține încurajarea elevilor prin utilizarea de comentarii valorizante și constructive. La sfârșitul acestor trei ani, copiii vor dobândi o bază solidă care le va permite să dezvolte și mai multe abilități în școala primară.

Predarea limbilor

Predarea limbilor străine la grădiniță

Pe lângă limba franceză, care este limba noastră principală, EFI București a ales să înceapă predarea englezei și a românei încă de la grupa baby (Toute Petite Section) a grădiniței.

Copiii mici au într-adevăr capacitatea de a percepe toate frecvențele sunetelor (care variază mult de la o limbă la alta), însă de la vârsta de 7 sau 8 ani această capacitate începe să scadă in mod treptat. În plus, copiii mici sunt adesea lipsiți de complexe și foarte spontani. După o perioadă de adaptare, aceștia îndrăznesc să se exprime mai mult, deoarece le este mai puțin teamă de a face greșeli, ceea ce reprezintă un mare avantaj în învățarea limbilor străine. După câteva luni, aceștia vor dobândi mai multă încredere și mai multă plăcere, elemente fundamentale în educație.

Elevii de la grădiniță urmează un program pedagogic în cadrul căruia educatorii îi familiarizează rapid cu diferitele limbi vorbite la școală și îi ajută să progreseze pe tot parcursul anului în ceea ce privește competențele de înțelegere și de exprimare orală.

Predarea săptămânală a limbii engleze și a limbii române la grădiniță

Toute Petite Section (grupa baby), Petite Section (grupa mică), Moyenne Section (grupa mijlocie) et Grande Section (grupa mare) :

  • Limba engleză: 4 ore și 30 de minute + 1 oră de co-predare

  • Limba română: 2 ore

01

Limba franceză

Limba franceză are prioritate în procesul de școlarizare. Aceasta reprezintă mai mult de jumătate din timpul de predare și este limba noastră principală de școlarizare și de comunicare în cadrul școlii. Elevii sunt evaluați în primul rând la această limbă, care constituie baza programului de școlarizare în învățământul primar și ulterior în învățământul secundar.

02

Limba engleză

Aceasta reprezintă aproximativ 20% din timpul total de predare.
Dată fiind vârsta mică a elevilor noștri de la grădiniță, toate orele de limba engleză se desfășoară fără a se face deosebire în funcție de nivel. Profesorii noștri sunt obișnuiți să își adapteze metodele de predare pentru a gestiona eventualele diferențe de nivel și pentru a-i ajuta pe toți elevii să progreseze.

03

Limba română

Limba română este o limbă esențială în opinia noastră, dat fiind că este limba țării gazdă și totodată o limbă de cultură de origine latină. Toți elevii noștri (indiferent de naționalitate sau de limba lor maternă) trebuie să o învețe. Limba română este predată timp de 2 ore pe săptămână.

PROGRAMUL PASARELĂ

Începând cu grupa mare de grădiniță (vârsta de 5 ani), elevii intră într-un program mai intensiv de pregătire pentru a învăța să citească și să scrie în limba franceză. Pentru a oferi fiecăruia dintre elevii noștri cele mai bune șanse de reușită, elevilor care nu au un nivel suficient de cunoștințe de bază de limba franceză li se va propune să treacă prin programul Pasarelă, un dispozitiv specific de învățare a limbii franceze instituit în cadrul școlii. Acest program le va permite elevilor să urmeze cursuri intensive de limba franceză ca limbă de școlarizare (FLSco) în grupe foarte mici astfel încât să poată învăța în mod autonom într-o clasă obișnuită.

Începe-ți viitorul astăzi!

Sunt deschise înscrierile pentru anul școlar 2024-2025.