Programul Pasarelă

dispozitiv specific

Programul Pasarelă, un dispozitiv specific de predare a limbii franceze

Deschisă pe deplin elevilor de toate naționalitățile, EFI București primește elevi nefrancofoni sau puțin francofoni, indiferent de etapa de școlarizare din grădiniță sau din ciclul primar. Pentru ca această integrare să fie reușită, școala organizează o tranziție lină și instituie un program „pasarelă” care să permită învățarea rapidă a limbii franceze (care este limba noastră principală) și integrarea armonioasă în parcursul nostru școlar.

Dispozitivul „Pasarelă” al EFI se bazează pe un set de măsuri pedagogice elaborate de corpul didactic și acceptate de familii. Acesta permite înscrierea elevilor nefrancofoni sau puțin francofoni (expatriați din țări terțe) indiferent de etapa de școlarizare din învățământul primar: grădiniță sau ciclul primar.

Înainte de integrarea acestor elevi, se efectuează o evaluare lingvistică precisă, care servește drept bază pentru monitorizarea progresului lor. Elevii sunt înscriși astfel într-o clasă obișnuită unde are loc „imersiunea” lor, orarul acestora fiind însă adaptat potrivit măsurilor inspirate din programele pentru străinii nou veniți („primo-arrivant”) derulate de ministerul educației naționale din Franța și din „clasele de imersiune” ale celor mai bune școli internaționale din Franța. 

predare intensivă și structurată

Un profesor specializat în predarea limbii franceze ca limbă de școlarizare (FLSco) le predă acestor elevi limba franceză în mod intensiv și structurat în grupe mici timp de 3 ore pe săptămână.

Funcționând ca un adevărat „sas lingvistic”, acest program le permite elevilor care provin dintr-un sistem foarte diferit de sistemul școlar francez să dobândească autonomie în stăpânirea limbii franceze în mai puțin de un an. Încrederea lor crește și încep să-și dezvolte abilitățile de redactare și de comunicare verbală. În plus, menținerea unei legături constante cu familiile acestora ne permite să discutăm cu acestea despre provocările și constrângerile întâlnite și să stabilim un parteneriat educațional avizat.

Începe-ți viitorul astăzi!

Sunt deschise înscrierile pentru anul școlar 2024-2025.