Model pedagogic

excelenta academica

O educație pentru secolul al XXI-lea care îmbină excelența, deschiderea internațională și dezvoltarea personală

Școala Franceză Internațională din București are un model educațional care îmbină excelența școlară franceză cu dinamismul educației internaționale. Această îmbinare a „ce e mai bun din cele două lumi” constituie o ofertă educațională unică în București și le deschide studenților noștri ușile celor mai bune universități din Franța, din România și din lume.

Excelența școlară unei școli franceze

Programa școlară franceză este recunoscută în lume pentru calitatea sa și deschide calea, imediat după bacalaureat, către cele mai bune universități din lume, inclusiv cele anglo-saxone atunci când elevii au cunoștințe solide de limba engleză.

Fiecare elev admis la EFI București, indiferent de naționalitate, va avea garanția parcurgerii unei școlarizări franceze în aceleași condiții ca în cazul celorlalte licee franceze din Franța, din România sau din restul lumii

Punctele forte ale învățământului francez:

O stăpânire perfectă

a limbii franceze și a cunoștințelor fundamentale (printre altele, în domeniul matematicii)

O cultură generală solidă

și dezvoltarea gândirii critice

O educație științifică ambițioasă

recunoscută de cele mai bune universități 

Programul "Pasarelă"

Programul „Pasarelă” pentru elevii nefrancofoni:

Deschisă elevilor de toate naționalitățile, la EFI se pot înscrie elevi de toate naționalitățile, chiar dacă aceștia nu vorbesc limba franceza când se alătură școlii noastre. Pentru a asigura integrarea cu succes în parcursul școlar francez, programul nostru „Pasarelă” oferă o învățare accelerată a limbii franceze. Acest program le permite elevilor să devină autonomi în stăpânirea limbii franceze în mai puțin de un an.

Învățământul trilingv și deschiderea către lume

Învățământul trilingv 

Franceza este limba de referință a școlii și limba principală de predare. Engleza și româna reprezintă limbi de predare cu o pondere de până la o treime din timpul de predare. Toți profesorii noștri aplică un program pedagogic bazat pe imersiune, evoluție progresivă, personalizare și pedagogie activă. După un parcurs complet de școlarizare, elevii se vor putea exprima în trei limbi, atât oral, cât și în scris, și vor putea susține examenele de certificare lingvistică.

O adevărată deschidere către lume:

  • Descoperirea culturilor lumii
  • Excursii școlare, proiecte pedagogice și înfrățiri cu alte școli internaționale
  • Pregătirea activă a orientării către cele mai bune universități din lume
  • Multiculturalitate în cadrul școlii
  • Programe pedagogice care încurajează deschiderea internațională și schimburile interculturale (Model United Nations, Summer camps etc.)

Plăcerea de a învăța într-un mediu care favorizează dezvoltarea

Practici și instrumente pedagogice moderne

Pedagogii

active

Interdisciplinaritate

și deschidere

Clasa

inversată

Disciplină

pozitivă

Predarea dinamică

a științelor potrivit unei pedagogii bazate pe proiecte

Utilizarea instrumentelor Edtechs

(educational technologies) 

Asistență personalizată 

Școala le oferă elevilor ocazia de a fi ascultați și de a-și manifesta spiritul de inițiativă pentru a asigura reușita acestora și dezvoltarea lor personală. În acest scop, școala asigură o asistență individualizată și metode de învățare specifice pe grupe de nivel.
EFI instituie, de asemenea, dispozitive specifice pentru a gestiona dificultățile temporare și metode de predare care încurajează eficiența, autonomia și perseverența.

Dezvoltare personală

FI București le permite elevilor săi să evolueze într-un mediu privilegiat și optimist, în care reușita rimează cu dezvoltarea personală. Metodele sale inovatoare de predare sunt orientate spre consolidarea voinței și a încrederii în sine a elevilor, spre dezvoltarea capacității lor de adaptare, de gândire și de deschidere către ceilalți.

O comunitate educațională

Comunitatea educațională a EFI, multiculturală și dinamică, este formată din:

01

o echipă pedagogică

o echipă pedagogică atentă, calificată și dedicată excelenței școlare și reușitei elevilor

02

elevi și familii

elevi și familii de toate naționalitățile

03

parteneri

rețeaua de parteneriate le dă elevilor ocazia să își consolideze angajamentele civice și culturale

04

O viață socială și culturală bogată

În fiecare zi după școală și miercurea după-amiaza, elevilor li se propun numeroase activități culturale, artistice și sportive, dintre care unele sunt oferite în limba engleză și în limba română.

Începe-ți viitorul astăzi!

Sunt deschise înscrierile pentru anul școlar 2024-2025.