Predarea limbilor străine

trei limbi

EFI București este o școală trilingvă ale cărei limbi de referință sunt franceza, engleza și româna. Aceasta înseamnă în mod concret că, după parcurgerea tuturor ciclurilor de școlarizare, elevii noștri se vor putea exprima în aceste trei limbi atât oral când și în scris, inclusiv din punct de vedere al stăpânirii dimensiunii socioculturale și a codurilor comportamentale.

Fiecare dintre aceste trei limbi conturează identitatea și valorile școlii noastre, care a așezat educația multilingvă în centrul proiectului pedagogic al școlii și a conceput un program bazat pe imersiune, progresivitate, deschidere și pedagogii active.

01

Franceza este limbă noastră principală și referința noastră școlară

Reprezentând peste jumătate din timpului de predare, franceza este și principala limbă de comunicare în școală. Elevii sunt evaluați cu prioritate în această limbă care constituie baza curriculumului nostru în ciclul primar și apoi în cel secundar.

02

Engleza este a doua limbă de referință

Limbă de comunicare internațională și totodată limbă de cultură, cunoașterea sa a devenit indispensabilă în lumea secolului XXI și va reprezenta un atu pentru elevii noștri.

03

În ceea ce privește limba română

limba țării noastre gazdă, aceasta ocupă un loc privilegiat deoarece se predă tuturor elevilor, indiferent de naționalitatea acestora, cu un număr de ore diferențiat în funcție de profilul lor.

învățământ multilingv

De ce un învățământ multilingv?

Obișnuiți de la vârsta cea mai mică să lucreze cu mai mulți profesori și să treacă de la o limbă la alta, elevii dezvoltă competențe și o capacitate de adaptare valoroase pentru continuarea școlarizării.

Astfel, numeroase studii arată că elevii multilingvi au:

  • o capacitate mai mare de prelucrare a informațiilor,
  • o atenție sporită la detalii,
  • o memorie antrenată,
  • abilități sociale mai bune.

Învățământul multilingv stimulează, de asemenea, construcția culturală și intelectuală. Îi pregătește pe elevi să se dezvolte atât în România, cât și în alte părți ale lumii.

Învățarea timpurie și zilnică a limbilor străine

Pe lângă franceză, EFI București a ales ca învățarea limbilor engleză și română să înceapă încă de la grupa baby (Toute Petite Section) de la grădiniță (2 ani).

Copiii mici au într-adevăr capacitatea de a percepe toate frecvențele sunetelor (care variază mult de la o limbă la alta), însă de la vârsta de 7 sau 8 ani această capacitate începe să scadă in mod treptat.

În plus, copiii mici sunt adesea lipsiți de complexe și foarte spontani. După o perioadă de adaptare, ei îndrăznesc mai repede să se exprime, fiindcă nu le este atât de teamă că vor greși, ceea ce este un atu formidabil în învățarea limbilor străine.

După câteva luni, aceștia vor dobândi mai multă încredere și mai multă plăcere, elemente fundamentale în educație.

predare săptămânală

Pentru a asigura o evoluție rapidă și continuă pe parcursul grădiniței și apoi al școlii primare, timpul alocat predării în limba engleză sau în limba română crește progresiv în fiecare an, ajungând la aproximativ 40% din programul școlar.

Grădiniță

Limba franceză: 20 de ore
Franceză-engleză Co-predare: 1 oră
Limba engleză: 4 ore și 30 de minute
Limba română: 2 ore

Inregistreaza-te

CP (clasa pregătitoare)

Limba franceză: 19 ore și 30 de minute
Franceză-engleză co-predare: 1 oră
Limba engleză: 4 ore și 30 de minute
Limba română: 2 ore și 30 de minute

Inregistreaza-te

CE2 (clasa a II-a)

Limba franceză: 18 ore și 30 de minute
Franceză-engleză Co-predare: 1 oră
Limba engleză: 5 ore și 30 de minute
Limba română: 2 ore și 30 de minute

Inregistreaza-te

CM1 (clasa a III-a) și CM2 (clasa a IV-a)

Limba franceză: 18 ore
Franceză-engleză Co-predare: 1 oră
Limba engleză: 6 ore
Limba română: 2 ore și 30 de minute

Inregistreaza-te

Profesori calificați

Profesori calificați și internaționali care lucrează în echipe de câte trei

Astfel, fiecare clasă are trei profesori care lucrează în colaborare:

  • un profesor principal care predă limba franceză
  • un profesor vorbitor de limba engleză
  • un profesor vorbitor de limba română

Acești trei profesori pot avea uneori intervenții comune, și anume doi profesori să fie prezenți în clasă în același timp.

Acest sistem impune o organizare atentă a timpului de lucru și o bună adaptabilitate pentru a evita supraîncărcarea și confuziile lingvistice.

Prin urmare, EFI București se află la intersecția dintre trei culturi pedagogice. În cadrul echipei de trei profesori, profesorul de limba franceză coordonează echipa, deoarece el este garantul respectării programelor școlare.

O programă riguroasă

are lasă loc pedagogiilor active 
În învățământul trilingv, modul în care se îmbină învățarea limbilor străine și dobândirea cunoștințelor de specialitate este esențial. Astfel, elevii învață "engleza", dar și "în engleză".

01

La grădiniță

majoritatea activităților didactice se axează pe secvențe ludice și interactive care îi pun pe elevi în fața acțiunii (fac ceva) și a reușitei (își dau seama că au reușit să facă ceva): jocuri, cântece, manevrarea unor obiecte, puneri în scenă etc.

02

adică în clasa pregătitoare - CP

Învățarea citirii și scrierii în limbile engleză și română are loc atunci când elevii stăpânesc citirea și scrierea în limba franceză (adică în clasa pregătitoare). Transferul către engleză și română se face astfel rapid.

03

De la CE1 (clasa I) la CM2 (clasa a IV-a)

numărul de ore dedicat acestor limbi străine crește și mai mult. Profesorii noștri utilizează conținuturile a două programe de referință (English National Curriculum și programele oficiale românești). Unele materii încep astfel să fie predate direct în engleză și română: arte, științe etc.

urmărire personalizată

EFI instituie un carnet școlar unic (livret scolaire unique) care ține seama de specificul trilingv al școlii. Cu toate acestea, pentru a se asigura că elementele fundamentale ale programei educaționale franceze sunt bine însușite, profesorul de limbă franceză efectuează o monitorizare personalizată specifică axată pe achiziția limbajului și a competențelor scrise fundamentale în limba franceză.

grupe de competențe

Învățarea pe grupe de competențe

Pe baza testelor efectuate în momentul admiterii, apoi a evaluărilor efectuate pe parcursul școlarizării, predarea limbilor străine se organizează pe grupe care permit fiecărui elev să urmeze nivelul de școlarizare cel mai adaptat dezvoltării sale.

Începând cu CP (clasa pregătitoare), engleza are 3 niveluri principale: Starter / Intermediate / Flyer (începător/intermediar/expert)

Orele de limba română sunt organizate pe două niveluri:

  • Limba română, limbă maternă (Limbă maternă)
  • Limba română, limba de descoperire (Limbă străină)

Imersiunea constantă a elevilor

Trilingvismul și deschiderea internațională se află în centrul proiectului nostru școlar. Astfel, în clasă, prin proiecte educative sau prin activități extrașcolare, școala creează continuu punți între limbi și culturi. Exemple: mesajele de pe panourile de afișaj din școală redactate în trei limbi, înfrățirea cu o clasă de la o altă școală din rețeaua Odyssey, descoperirea anumitor texte în cele trei limbi, organizarea de proiecte culturale care îmbină franceza, engleza și româna etc.

certificatele de limbă

Pregătirea pentru certificatele de limbă

Pe parcursul școlarizării, toți elevii noștri se pregătesc pentru obținerea certificatelor lingvistice de referință. Aceste examene de limbă, care sunt în conformitate cu Cadrul european comun de referință în domeniul limbilor (CECRL), permit evaluarea obiectivă a nivelului elevilor, dar mai ales punerea în valoare a parcursului lor școlar din perspectiva orientării universitare.

La sfârșitul școlii primare, elevii se pregătesc pentru obținerea certificatelor de limba franceză și de limba engleză.

Limba franceză

DELF PRIM’

Limba engleză

Young Learners English Tests

Ulterior, în cadrul învățământului secundar (gimnaziu / liceu), elevii noștri vor învăța o a treia limbă străină și se vor pregăti pentru certificate de limbă pentru care vor primi cea mai bună pregătire în cadrul școlii.

Limba engleză
KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL

Limba franceză
DELF

Începe-ți viitorul astăzi!

Sunt deschise înscrierile pentru anul școlar 2024-2025.