Admitere

EFI București

Școala EFI Bucarest primește elevi de toate naționalitățile, în conformitate cu normele care reglementează instituțiile franceze de învățământ din străinătate.

Pentru anul școlar care va începe în septembrie 2024, EFI Bucarest va deschide clasele de la Toute Petite Section (grupa baby) până la CM2 (clasa a IV-a). În cadrul procedurii de înscriere și al criteriilor de admitere, toate cererile sunt examinate cu atenție și rigurozitate de către personalul nostru didactic, care evaluează, printre altele, capacitatea elevilor de a se integra și de a urma un parcurs școlar reușit la școala noastră.

Recrutarea se face pe baza rezultatelor la testele de admitere. Admiterea depinde de calitatea dosarului, de rezultatele la teste și de numărul de locuri disponibile.

PROCEDURA DE ADMITERE CONSTĂ ÎN 3 ETAPE

Prelucrarea dosarului dumneavoastră și întâlnirea pedagogică

După transmiterea dosarului și prelucrarea acestuia de către departamentul de admitere, vi se va propune o întrevedere pedagogică.

Răspuns referitor la admitere 

După deliberarea comisiei de admitere, veți primi o confirmare pe e-mail cu privire la locul copilului dumneavoastră și vi se vor solicita documente suplimentare.

Plata taxelor de înscriere 

După confirmarea admiterii, vă invităm să achitați taxele pentru prima înscriere. Taxa pentru prima înscriere este de 1 150 €. În caz de retragere, taxa pentru prima înscriere nu se rambursează. Veți primi o confirmare pe e-mail în termen de 7 zile de la efectuarea plății cu privire la înscrierea definitivă a copilului dumneavoastră.

anul școlar 2024

Înscrierea pentru anul școlar 2024 începe în data de 10 februarie 2024 și se încheie la 30 iunie 2024. 

După această dată, înscrierile rămân deschise în limita locurilor disponibile. 

Următoarele documente trebuie încărcate în momentul înregistrării online:

  • Formularul de înregistrare completat în mod corespunzător online
  • O copie a pașaportului sau a cărții naționale de identitate a copilului
  • Copii ale pașapoartelor sau ale cărților naționale de identitate ale părinților/tutorilor
  • O copie a livretului de familie sau a oricărui document care stabilește răspunderea civilă asupra copilului
  • Evaluările sau buletinele școlare 22.23 si 23.24 pentru copiii din scoala primară

Taxe școlare și burse

Taxele pentru anul școlar 2024-2025 sunt următoarele:

Taxa de primă înscriere

Este o taxă de 1 150 € care se plătește o singură dată pe parcursul școlarizării elevului, în momentul înscrierii elevului la școală.

Această taxă trebuie plătită în termen de 2 săptămâni de la notificarea privind admiterea pentru a confirma înscrierea. Taxa nu se rambursează.

Taxe anuale de școlarizare

Grădiniță: 8 650 €

Primară  (CP, CE1, CE2, CM1, CM2): 9 700 €

Programul Pasarelă:  1 750€

contactaţi-ne

Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Centrală telefonică EFI București

Responsabil admiteri și mediu școlar

Începe-i viitorul astăzi !

Sunt deschise înscrierile pentru anul școlar 2024-2025.