Mențiuni legale

1. Prezentarea site-ului

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului EFI București sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și mentenanța acestuia:

Proprietar: EFI București

Responsabil de publicare: EFI București– secretariat@efibucarest.org

Responsabilul de publicare este o persoană fizică sau o persoană juridică.

Gazdă web: OVH
Creație : Agenția Bis’Art

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite

Utilizarea site-ului EFI București implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment. Utilizatorii site-ului EFI București sunt, prin urmare, invitați să le consulte periodic.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, EFI București poate decide să întrerupă funcționarea site-ului pentru acțiuni de mentenanță tehnică. Într-un astfel de caz, EFI București va depune toate eforturile pentru a informa în prealabil utilizatorii cu privire la datele și orele intervenției.

Site-ul EFI București este actualizat periodic de către EFI București. În mod similar, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment. Acestea constituie totuși o obligație pentru utilizator, care este invitat să le consulte cât mai des posibil pentru a lua cunoștință de conținutul lor.

3. Descrierea serviciilor furnizate

Scopul site-ului EFI București este de a oferi informații despre toate activitățile sale.

EFI București se străduiește să furnizeze pe site-ul său informații cât mai exacte. Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni, inexactități și lipsa unor actualizări, fie că acestea îi aparțin sau le aparțin unor parteneri terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile de pe site-ul EFI București sunt oferite doar în scop informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site-ul EFI București nu sunt exhaustive. Acestea sunt prezentate sub rezerva modificărilor efectuate ulterior publicării pe site.

4. Limite contractuale privind datele tehnice

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript.

Site-ul web nu poate fi considerat responsabil pentru pagubele materiale legate de utilizarea sa. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, fără viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat.

5. Proprietatea intelectuală și contrafacerea

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele acestuia va fi considerată drept contrafacere și va face obiectul unei proceduri judiciare în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

6. Limitări ale răspunderii

EFI București nu poate fi considerată răspunzătoare pentru daunele directe și indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în momentul accesării site-ului EFI București și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu respectă specificațiile menționate la punctul 4, fie ca urmare a unei erori sau a unei incompatibilități.

EFI București nu poate fi considerată răspunzătoare pentru daune indirecte (cum ar fi pierderea cotei de piață sau pierderea unei oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului EFI București.

Utilizatorii au la dispoziție rubrici interactive (posibilitatea de a pune întrebări în rubrica de contact). EFI București își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut publicat în această rubrică în cazul în care acesta contravine legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. EFI București își rezervă, de asemenea, după caz, dreptul de a angaja răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul mesajelor cu caracter rasist, insultător, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografii etc.).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate, printre altele, prin legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și directiva europeană din 24 octombrie 1995.

Atunci când se utilizează site-ul EFI București, pot fi colectate următoarele informații: URL-ul link-urilor prin care utilizatorul a accesat site-ul EFI București, furnizorul de acces pentru utilizator, adresa IP a utilizatorului.

În orice caz, EFI București colectează informații personale referitoare la utilizator doar în scopul anumitor servicii oferite de site-ul EFI București. Utilizatorul furnizează aceste informații în deplină cunoștință de cauză, printre altele, atunci când le introduce el însuși. Utilizatorul site-ului EFI București este informat astfel dacă are sau nu obligația de a furniza aceste informații.

În conformitate cu dispozițiile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind informatica, fișierele electronice și libertățile, orice utilizator dispune de un drept de acces, de rectificare și oe opoziție la datele cu caracter personal care îl privesc, printr-o cerere scrisă și semnată, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, în care se precizează adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație cu caracter personal a utilizatorului site-ului EFI București nu este publicată fără știrea utilizatorului, nu este schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport unor terți. Doar în ipoteza preluării EFI București și a drepturilor sale s-ar permite transmiterea informațiilor menționate anterior către eventualul cumpărător care, la rândul său, ar avea aceeași obligație de păstrare și de modificare a datelor cu privire la utilizatorul site-ului EFI București.

Bazele de date sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

8. Hyperlink-uri și cookie-uri

Site-ul EFI București conține o serie de hyperlink-uri către alte site-uri, publicate cu aprobarea EFI București. Cu toate acestea, EFI București nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate în acest mod și, în consecință, nu își va asuma nicio răspundere pentru acest fapt.

Navigarea pe site-ul EFI București poate determina instalarea de cookie-uri pe calculatorul utilizatorului. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații despre navigarea efectuată pe un site de pe un anumit calculator. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și permit totodată efectuarea de măsurători ale frecvenței.

Refuzul de a instala un cookie poate împiedica accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul își poate configura calculatorul în modul următor pentru a refuza instalarea de cookie-uri:

Din Internet Explorer se accesează rubrica Instrumente / Opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocarea tuturor modulelor cookie. Confirmați cu Ok.

În Netscape: rubrica editare / preferințe. Faceți clic pe Avansat și alegeți Dezactivați modulele cookie. Confirmați cu Ok.

9. Legislația aplicabilă și atribuirea competenței

Orice litigiu legat de utilizarea site-ului EFI București se supune dreptului francez. Instanțele competente din Paris au competență exclusivă în acest sens.

10. Principalele legi la care se face referire

Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, modificată, printre altele, prin legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind protecția datelor cu caracter personal.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.

11. Glosar

Utilizator: Utilizatorul de internet care se conectează și utilizează site-ul menționat anterior.

Informații cu caracter personal: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).